ANDRAGOŠKA DIDAKTIKA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će biti u mogućnosti da: - Objasni ključne pojmove i kategorije andragoške didaktike; - Razlikuje osnovne sadržaje i organizacione modele obrazovanja odraslih; - Objasni karakteristike učenja odraslih i osobenosti nastavnog procesa u učenju odraslih; - Objasni planiranje, organizaciju i vrednovanje obrazovnog/nastavnog rada sa odraslima; - Obrazloži specifičnosti uloge nastavnika u obrazovanju i učenju odraslih.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA VUKČEVIĆ1x1
18S+1P
MIOMIR DESPOTOVIĆ3x1
18S+1P