PLANIRANJE KADROVA I OBRAZOVANJA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će biti u mogućnosti da: - Opiše i objasni različite modele razvoja kurikuluma; - Obrazloži značenje i karakteristike obrazovanja usmjerenog na kompetencije i obrazovanja zasnovanog na ishodima; - Definiše pojam, strukturu i karakteristike ishoda; - Razlikuje i upoređuje taksonomije ishoda učenja; - Analizira specifikaciju evaluacije i ocjenjivanja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA VUKČEVIĆ1x1
18S+3P
MIOMIR DESPOTOVIĆ3x1
18S+3P