PEDAGOGIJA RANOG DJETINJSTVA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ispita, student će biti osposobljen da: - Opiše različite teorijske koncepcije djetinjstva; (teorijski pristupi i savremena praksa); - Navede i objasni razvojne etape u mikro-istraživanju; - Organizuje i sprovodi mala istraživanja u predškolskom kontekstu; - Kritički analizira mogućnosti transformacije konteksta i vaspitno-obrazovne prakse dječjih vrtića.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA MAROJEVIĆ1x1
18S
TATJANA NOVOVIĆ3x1
18S