METODOLOGIJA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA ČALOVIĆ2x1
14B
RAŠID HADŽIĆ2x1
14B