ENGLESKI JEZIK II


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. se koristi engleskim jezikom na nivou B2 u stručnoj komunikaciji; 2. se koristi engleskim jezikom u funkciji izrade seminarskog rada, eseja, pisanog sastava iz oblasti struke; 3. sa razumijevanjem pročita tekst na engleskom jeziku iz oblasti struke; 4. čita tekstove o istorijskoj problematici na engleskom jeziku; 5. prevodi istorijske tekstove sa engleskog jezika.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SPOMENKA NIKOLIĆ1x1
75B+2S+4P
ALEKSANDRA BATRIĆEVIĆ2x1