KULTURNA ISTORIJA EVROPE II (1789-1918)


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NADA TOMOVIĆ2x1
9B+1P
1x1
9B+1P

Informacija o održavanju predavanja 10.05

Informacije o održavanju nastave - novi video link

Informacije o održavanju predavanja

Online vježbe iz Kulturne istorije Evrope II

Termin online predavanja

Online predavanje 12.05.

Realizam u evropskoj književnosti - prezentacije

Romantizam u evropskoj književnosti

Materejal sa predavanja