ENGLESKI JEZIK II


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. se koristi engleskim jezikom na nivou B2 u stručnoj komunikaciji; 2. se koristi engleskim jezikom u funkciji izrade seminarskog rada, eseja, pisanog sastava iz oblasti struke; 3. sa razumijevanjem pročita tekst na engleskom jeziku iz oblasti struke; 4. čita tekstove o istorijskoj problematici na engleskom jeziku; 5. prevodi istorijske tekstove sa engleskog jezika.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SPOMENKA NIKOLIĆ1x1
ALEKSANDRA NIKČEVIĆ BATRIĆEVIĆ2x1

Engleski jezik II VJEZBE - 15.05.2020 09:23

Engleski jezik II VJEZBE - 06.05.2020 20:42

Engleski jezik II VJEZBE - 21.04.2020 18:17

Vjezbe Engleski jezik II - 15.04.2020 16:00

Vjezbe Engleski jezik II - 07.04.2020 23:29

Vjezbe Engleski II - 01.04.2020 17:08