Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će biti u mogućnosti da: • objašnjava osnovne didaktičke pojmove i kategorije; • procjenjuje ulogu i značaj osnovnih faktora nastave; • obrazlaže značaj adekvatnog odabira tipa časa, vrste nastave, nastavnih metoda, oblika rada i didaktičkih medija; • opisuje oblike planiranja nastave i pripremanja nastavnika za nastavni čas; • objašnjava različite vidove vrednovanja i ocjenjivanja nastave; • Objašnjava načine prilagođavanja programa, nastave i ocjenjivanja različitim potrebama i mogućnostima. • prepoznaje i razvija osnovne komunikacijske modele u nastavnoj praksi.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija