KULTURNO NASLEĐE CRNE GORE II


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - objasni glavne procese kulturnog razvoja na teritoriji Crne Gore od srednjeg vijeka do XX vijeka, - analizira značaj kotorske slikarske škole u srednjem vijeku, - objasni osnovne karakteristike razvoja i kulturnog nasleđa crnogorskih primorskih gradova, - objasni značaj pojave baroka na razvoj sakralne i profane arhitekture u Boki kotorskoj, - vrednuje pojavu i razvoj isntitucija prosvjete i kulture u Crnoj Gori u XIX i XX vijeku.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ADNAN PRENKIĆ1x1
NENAD PEROŠEVIĆ2x1

ONLINE NASTAVA KULTURNO NASLIJEĐE - VJEŽBE

ONLINE NASTAVA KULTURNO NASLIJEĐE - VJEŽBE

ONLINE NASTAVA KULTURNO NASLIJEĐE - VJEŽBE

ONLINE NASTAVA KULTURNO NASLIJEĐE - VJEŽBE