IZBORNI PREDMET/KULTURA SAVREMENOG DOBA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN ŠĆEKIĆ2x1
8B
DALIBOR ELEZOVIĆ2x1
10B