METODE RADA SA DJ.SA TJEL. OŠTEĆ. I HR.BOL.U INKL


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NADA ŠAKOTIĆ2x1
10B
2x1
10B