METODE RADA SA DJ.SA TJEL. OŠTEĆ. I HR.BOL.U INKL


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će biti osposobljen da: -Prepoznaje učenike sa smetnjama i teškoćama u razvoju, po vrsti i stepenu razvojne smetnje, -učestvuje u radu stručnog tima na procjeni sposobnosti ovih učenika, -Poznaje metode rada sa djecom/učenicima sa smetnjama/teškoćama, -Poznaje mehanizme unapređenja sistema vaspitanja obrazovanja i rehabilitacije učenika sa tjelesnim smetnjama i hroničnim bolestima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SUZANA ŠEKARIĆ2x1
18B+1S
NADA ŠAKOTIĆ2x1
18B+1S