PEDAGOGIJA RADA SA DJECOM SA SM. I TEŠK. U RAZVOJU


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NADA ŠAKOTIĆ2x1
19B+1S
1x1
19B+1S