METODIKA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA II


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Analizira i planira nastavu fizičkog vaspitanja predviđenu nastavnim planom za prva dva ciklusa osnovne škole; 2.Samostalno, kreativno prilagodjava i unapredjuje metodičke postupke i pronalazi rjesenja prilagodjena uzrastu učenika, uslovima i ambijentu rada; 3.Razumije osnovne principe, metode, oblike rada i opterećenja na času fizičkog vaspitanja, prepoznaje ih i praktično primjenjuje; 4.Vrednuje učenička postignuća i aktivnisti: motoričke sposobnosti, tehničko-taktička umijeća. i angažovanost u nastavi; 5.Organizuje nastavni proces u prva dva ciklusa osnovne škole, kako u domenu redovne nastave, tako i za ostale vrste nastave: slobodne aktivnosti učenika, sportska takmičenja i aktivnosti u prirodi;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA MITROVIĆ1x2
21B+4S+1P
DOBRISLAV VUJOVIĆ1x1
21B+4S+1P