Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: - Upoznat sa osnovama teorija menadžmenta koje su preduslov uspješnih odnosa na svim nivoima obrazovanja, kvalitetno upravlja ljudskim i fizičkim resursima u sektorima zaduženja. - Sublimacijom širokog spektra naučnih saznanja o ekonomskoj zasnovanosti i povezanosti savremenog upravljanja, kao i negove kvalitativne i kulturološke prirode što, u formiranju cjelovite ličnosti menadžera u obrazovanju, pretpostavlja povećanu sposobnost u postizanju ciljeva. - Naučen kako se izučava upravljanje, tj. pribavljanje, raspoređivanje i korišćenje ljudskih resursa, materijalnih i drugih tehničkih sredstava, ostvaruje planovima i programima postavljene ciljeve i zadatke.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA MASLOVARIĆ2x1
20S
JELENA IVANOVIĆ1x1
20S