PEDAGOGIJA SLOBODNOG VREMENA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Osposobljavanje studenata za kritičko promišljanje, kvalitetan vaspitni rad sa djecom i mladima u slobodnom vremenu i vannastavnim aktivnostima u funkciji razvoja autonomnosti i samoaktualizacije dječijeg razvoja; osposobljavanje studenata za planiranje, primenu, procjenjivanje i unaprjeđivanje efekata vannastavnih aktivnosti. - upoređuje pojam i sprovođenje slobodnog vrijemena kroz istoriju; -poznaje obrazovne dimenzije slobodnog vremena; -objašnjava funkcije, dimenzije i obrasce slobodnog vremena; -obrazlaže i procenjuje ulogu i uticaj mas medija, edukativnog turizma i savremenih tehnologija i uticaja na kreiranje slobodnog vremena.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA MASLOVARIĆ2x1
20S
JELENA IVANOVIĆ2x1
20S