METODIKA INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Organizuje pomoć i podršku djeci sa posebnim obrazovnim potrebama 2. Realizuje pomoć i podršku djeci sa posebnim obrazovnim potrebama; 3. Samostalno radi opservaciju djece sa posebnim obrazovnim potrebama 4. Prepoznaje određene teškoće u radu kod djece

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NADA ŠAKOTIĆ3x1
20S
1x1
20S

Link za nastavu

Link za nastavu

Link za nastavu

Link za predavanje ZOOM

Link za predavanje