METODIČKI PRISTUP UČENJU KROZ IGRU I STVARALAŠTVO


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJANA BLEČIĆ1x1
24B+10S+34P
TATJANA NOVOVIĆ2x1
24B+10S+34P