PORODIČNA PEDAGOGIJA


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA ČALOVIĆ1x1
23B+3S
TATJANA NOVOVIĆ2x1
23B+3S