METODIKA USVAJANJA POČ. MATEM. POJMOVA II


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: - Objašnjava ulogu i zadatke vaspitača u organizaciji aktivnosti na usvajanju početnih matematičkih pojmova u vrtiću - Objašnjava ulogu i zadatke vaspitača u organizaciji aktivnosti na usvajanju početnih matematičkih pojmova u Prvom razredu osnovne škole - Planira i realizuje aktivnosti za uočavanje kvantitativnih odnosa u okolini i logičkim operacijama sa konkretnim predmetima - Organizuje rad sa skupovima, usvajanje pojma broja - Približi djeci uzrasta do 7 godina pojmove prostornih dimenzija i veličina, mjerenja i vremenskih relacija

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJANA BLEČIĆ1x2
26B+18S+1P
VESELIN MIĆANOVIĆ3x1
26B+18S+1P