Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Poznaje proces i modele timskog djelovanja, - Kreira timski identitet i afirmiše sebe kroz timski rad. - Postavljanje ciljeva i normi tima, te aktiviranje temeljne vrijednosti tima. - Razvija vještine kreativnog mišljenja, kvalitetnog rješavanja problema, kooperacije, koorijentacije i komunikacije (diskutiranje, debatiranje, argumentiranje i dogovaranje). - Razvija vještinu vođenja tima, razvija međusobno povjerenje i timsku koheziju.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA RAIČEVIĆ1x1
1B
VESELIN MIĆANOVIĆ2x1
1B