METODIKA USVAJANJA POČ. MATEM. POJMOVA II


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Objašnjava ulogu i zadatke vaspitača u organizaciji aktivnosti na usvajanju početnih matematičkih pojmova u vrtiću - Objašnjava ulogu i zadatke vaspitača u organizaciji aktivnosti na usvajanju početnih matematičkih pojmova u Prvom razredu osnovne škole - Planira i realizuje aktivnosti za uočavanje kvantitativnih odnosa u okolini i logičkim operacijama sa konkretnim predmetima - Organizuje rad sa skupovima, usvajanje pojma broja - Približi djeci uzrasta do 7 godina pojmove prostornih dimenzija i veličina, mjerenja i vremenskih relacija

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA RAIČEVIĆ1x2
21B+5S+2P
VESELIN MIĆANOVIĆ3x1
21B+5S+2P

Virtuelna nastava - 30.03.2020 00:54

Metodika usvajanja početnih matematičkih pojmova II -Instrukcije za rad - 24.03.2020 12:39