Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Primijeni stečena znanja i sredstva fizičkog vaspitanja u svim uzrasnim kategorijama djece predškolskog uzrasta; 2. Objasni osnovne zakonitosti o utjecaju fizičkog vježbanja na organizam djece predškolskog uzrasta; 3. Praktično izvodi i primjenjuje sve organizacione oblike rada u nastavi fizičkog vaspitanja djece predškolskog uzrasta; 4. Dozira, distribuira i vrši kontrolu opterećenja organizma na času fizičkog vaspitanja; 5. Prati i procjenjuje efekte fizičkog vježbanja na razvoj djece predškolskog uzrasta; 6. Kvalitetno izradi pisanu pripremu za čas fizičkog vaspitanja; 7. Izradi i realizuje plan i program fizičkog vaspitanja djece predškolskog uzrasta.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA MITROVIĆ2x2
20B+3S+7P
RAŠID HADŽIĆ3x1
20B+3S+7P