VASPITANJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ NA PREDŠKOLSKOM UZRAS


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Podizanje kompetencija budućih vaspitača za implementaciju filozofije održivog razvoja i unapređivanje primjene osnovnih sadržaja održivog razvoja u predškolskom vaspitanju i obrazovanju; razvoj kritičkog i kreativnog mišljenja u cilju kreiranja odgovarajućih mjera za održivu budućnost, integritet životne sredine, ekonomsku održivost i izgradnju pravednog društva za sadašnje i buduće generacije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA MASLOVARIĆ2x1
19B
JELENA IVANOVIĆ2x1
19B