Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće osposobljen da: definiše kriminološke discipline i kriminalitet prema konotaciji i obimu; protumači kriminološku etiologiju i fenomenologiju; analizira faktore zločina i kriminaliteta i pojavne oblike kriminalnih ispoljavanja; utvrdi kriterijume za klasifikaciju i tipologiju kriminaliteta i priprema strategije suprotstavljanja kriminalitetu; organizuje kriminološka istraživanja krivičnih djela i njihovih počinilaca koristeći metode proučavanja kriminaliteta kao individualbne pojave i metode proučavanja kriminaliteta u totalitetu; primjenjuje kriminološka saznanja u praksi u cilju efikasnog suzbijanja i sprječavanja kriminaliteta.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VELIMIR RAKOČEVIĆ

Kriminologija - predavanja

ECTS - KRIMINOLOGIJA 2019-20

ECTS - KRIMINOLOGIJA