MALOLJETNIČKO KRIVIČNO PRAVO


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: objasni pojam i predmet maloljetničkog krivičnog prava i njegov karakter kao samostalne pozitivno - pravne naučne discipline; navede specifična rješenja u ovoj grani prava koja se razlikuju u odnosu na punoljetne učinioce krivičnih djela; poveže krivičnopravni status maloljetnika i njegov tretman u postupku propisivanja, izricanja i izvršenja sankcija prema maloljetnim učiniocima krivičnih djela; analizira pojam i vrste maloljetnika kao subjekta krivičnog prava; razlikuje vrste, svrhu, sadržinu, način i uslove institucionalnog reagovanja na kriminalitet maloljetnika; priprema i sprovodi postupak izricanja i izvršenja krivičnih sankcija i alternativnih mjera prema maloljetnim delinkventima.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VELIMIR RAKOČEVIĆ2x1
11B+18S