Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ispit iz predmeta Evropska ustavnost biće u mogućnosti da: definiše i objasni pojmove i probleme koji se javljaju u ustavnoj komparativnoj teoriji; navede i objasni različite koncepte organizacije vlasti sa osvrtom na njihove prednosti i nedostatke; razumije funkcionisanje najvažnijih institucija u ustavnom sistemu i njihove međusobne odnose; shvati posebnosti pojedinih ustavnih sistema evropskih država; Upoznavanjem sa ustavnim sistemima evropskih zemalja sa bogatom ustavnom tradicijom student će lakše moći da prepoznaje prostor za reformu i snaženje institucija u Crnoj Gori. Na osnovu stečenog znanja student će biti u stanju da prepoznaje, tumači i definiše ustavne sadržaje u okruženju, uspješno diskutuje, analizira bitne odredbe ustava u okviru svoje profesionalne i druge orjentacije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MATIJA STOJANOVIĆ1x1
20B
PETAR ŠTURANOVIĆ4x1
20B