Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+0+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO DOKIĆ4x1
24B+1S