PRAVO KONKURENCIJE


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BALŠA KAŠĆELAN1x1
21B+2P
DRAŽEN CEROVIĆ4x1
21B+2P