OPŠTA TEORIJA PRAVA


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

aaaa

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PETAR ŠTURANOVIĆ4x2
210B+60P

Opšta teorija prava - nastava

Opšta teorija prava - rezultati popravnog kolokvijuma

Opšta teorija prava - popravni kolokvijum

Opšta teorija prava - nastava (online)

Kolokvijum - rezultati

Opšta teorija prava - grupe za kolokvijum

ECTS - Opšta teorija prava - Informaciona lista