OPŠTA TEORIJA PRAVA


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+0+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PETAR ŠTURANOVIĆ4x2
237B+1S+23P