OSNOVI PRAVA EVROPSKE UNIJE


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+0+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RAJKA ĐOKOVIĆ4x2
238B+5S+132P