Semestar: 5
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SNEŽANA MILADINOVIĆ

Obligaciono pravo - odlaganje nastave

Nova objava - 30.08.2021 17:41

Nova objava - 16.09.2020 16:59

Nova objava - 10.11.2019 15:32 KOLOKVIJUM

Nova objava - 06.11.2019 22:11 Obavjestenje

Nova objava - 04.11.2019 17:00 Kolokvijum

Nova objava - 12.02.2018 18:45