KRIMINALISTIKA III - TAKTIKA


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše i razumiije osnovne pojmove iz kriminalistike taktike (III); objasni osnovne oblike preventivne i represivne policijske delatnosti; pravilno preduzima i primenjuje pojedine operativno taktičke mere i radnje; analizira i izvodi adekvatne zaključke o preduzetim kriminalističkim merama i radnjama; sastavi krivičnu prijavu, službenu belešku i druga potrebna dokumenta.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VELIMIR RAKOČEVIĆ

Kriminalistika III taktika - popravni kolokvijum

Obavještenje Avgust