KRIMINALISTIKA IV STRATEGIJA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: utvrdi mesto Kriminalističke strategije u sistemu Kriminalistike; objasni elemente i vrste kriminalističkih strategija; upotrebi stečeno znanje u osmišljavanju adekvatnih strategija u sprečavanju i suzbijanju pojedinih oblika kriminala; primijeniti kriminalističko strateško planiranje u procesu rešavanja nastalih problema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VELIMIR RAKOČEVIĆ

KRIMINALISTIKA IV STRATEGIJA - septembar