Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: samostalno sprovodi osnovna naučna istraživanja u oblasti bezbjednosti i kriminalistike; samostalno izrađuje završne studijske radove i stručne i naučne tekstove iz oblasti bezbjednosti i kriminalistike; samostalno primenjuje naučnoistraživačke metode u vršenju poslova bezbjednosti; efikasnije vrši procene stanja bezbjednosti i da prognozira trendove ugrožavanja bezbjednosti na određenim geoprostorima; učestvuje u timovima za izradu doktrinarnih, strategijskih i akciono-planskih dokumenata u vezi sa bezbjednosti u Crnoj Gori.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija