Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: opiše i razlikuje vrste nasilnog oštećenja zdravlja, smrti i postmortalnih promjena; prepozna i klasifikuje različite vrste tjelesnih povreda i objasni razliku između pojedinih oblika povreda i njihove težine; vlada pojmovima medicinskog karaktera neophodnim u praktičnom radu; kritički koristi literature iz područja sudske medicine od značaja za rad u pravosuđu; procijeni valjanost sudskomedicinskog vještačenja; kategorizuje određena krivična djela i interpretira ih u kontekstu sudske medicine.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA ČUKIĆ

Sudska medicina - Rezultati