Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše pojmove, vrste, uloge i zadatke kriminalističkih istraga; objasni osnovna načela procesa kriminalističkih istraga, primjenjuje, planira i organizuje proces rukovođenja kao kriminalistički metod; upotrebljava pomoćna dokazna sredstva u kriminalističkim istragama; vrši evaluaciju radnog učinka i ocjenjivanja službenika kao sredstavo upravljanja u kriminalističkim istragama.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR IVANOVIĆ2x1
6S+1P
1x1
6S+1P

Obavjestenje

ECTS - Upravljanje kriminalistickim istragama 2017