Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće osposobljen da: označi organizovani kriminalitet, oblasti ispoljavanja organizovanog kriminaliteta i definiše transnacionalne kriminalne organizacije; ustanovi kriterijume normiranja specijalnih istražnih metoda i standarde za njihovu primjenu; utvrdi krivična djela za koja mogu biti naređene mjere tajnog nadzora u crnogorskom zakonodavstvu; razlikuje mjere tajne opservacije, mjere prodora u kriminalne grupe, mjere audiovizuelnog nadzora i mjere tajnih operacija; priprema, planira i rukovodi specijalnim istražnim metodima; osmišljava procesne i kriminalističke sadržaje specijalnih istražnih metoda u cilju suzbijanja organizovanog kriminaliteta.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VELIMIR RAKOČEVIĆ2x1
6S+1P
1x1
6S+1P

SPECIJALNE ISTRAZNE METODE-ODBRANA SPECIJALISTICKIH RADOVA

SPECIJALNE ISTRAZNE METODE PREDAVANJE 27.10.2021. u 12 cas

Predavanje - 31.12.2020 13:09

Predavanje - 24.12.2020 13:20

Predavanje - 17.12.2020 13:04

Predavanje - 10.12.2020 13:10

ECTS - Specijalne istrazne metode 2017