Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše i objasni osnovne pojmove i teorije u oblasti psihologije kriminala; objasni osnovne pojmove i principe kriminalističkog profilisanja; primijeni stečena znanja na poslovima otkrivanja i rasvjetljavanja krivičnih djela.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR IVANOVIĆ2x1
6S+1P
1x1
6S+1P

Rezultati - Kriminalističko profilisanje

Kolokvijum iz predmeta Kriminalističko profilisanje - 7.05.2021. godine u 17h

Kriminalisticko profilisanje - nastavni materijal

Kriminalisticko profilisanje - predavanja

ECTS - Kriminalisticko profilisanje 2017