Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: sagleda značaj obezbjeđenja dokaza kao najznačajnijeg pitanja iz krivično procesnog prava; sagleda i objasni vezu između pojednih krivičnoprocesnih radnji, posebno između radnji dokazivanja i radnji odlučivanja; pravilno tumači propise kojima se uređuje materija obezbjeđenja dokaza; sagleda ulogu policije u obezbjeđenju dokaza i odnos sa drugim državnim organima; sagleda i objasni odnos kriminalističkih i procesnih radnji i njihov procesni značaj i mjesto policije u tom odnosu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VELJKO RUTOVIĆ2x1
20S
1x1
20S

Obezbjedjenje dokaza - obavjestenje

Obezbjeđenje dokaza - ZOOM predavanje - 22.04.2020

Obezbeđenje dokaza - Online (ZOOM) predavanja

Obezbeđenje dokaza - nastavni materijal

ECTS - Obezbjedjenje dokaza 2017