KRIMINALISTIČKO PROFILISANJE


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše i objasni osnovne pojmove i teorije u oblasti psihologije kriminala; objasni osnovne pojmove i principe kriminalističkog profilisanja; primijeni stečena znanja na poslovima otkrivanja i rasvjetljavanja krivičnih djela.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN PETROVIĆ2x1
60S
1x1
60S