METALURGIJA SEKUNDARNIH SIROVINA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IRENA NIKOLIĆ3x1
1B
2x1
1B