EKSTRAKTIVNA METALURGIJA AL.


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRA VUKČEVIĆ2x1
1B
2x1
1B