IZBOR METALA I LEGURA


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NADA JAUKOVIĆ3x1
1S
2x1
1S