NEORGANSKA HEMIJSKA TEHNOLOGIJA I


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni razvoj i intenzifikaciju tehnoloških procesa 2. Razlikuje koncentrisanje sirovina u gasovitom, tečnom i čvrstom agregatnom stanju 3. Razlikuje proizvode klasične i savremene keramike 4. Objasni razlike u dobijanju vazdušnih i hidrauličnih veziva 5. Predstavlja model reakcija u čvrstom stanju 6. Prepoznaje osnovne razlike između kristalnog i staklastog stanja 7. Objasni razlike u načinima dobijanja pigmenata

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA ZLATIČANIN2x1
1S+1P
3x1
1S+1P

II kolokvijum

I popravni kolokvijum

I kolokvijum