Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGAN RADONJIĆ2x1
2B+1S
JELENA ŠĆEPANOVIĆ3x1
2B+1S