HEMIJSKI RAČUN


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA VUKAŠINOVIĆ-PEŠIĆ2x1
35B+2S+12P
2x1
35B+2S+12P