RAČUNARSTVO


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORIS MARKOVIĆ2x3
58B+2P
VESELIN IVANOVIĆ2x1
58B+2P