Semestar: 5
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Definiše osnovne zakonitosti prenosa količine kretanja. 2. Razumije razliku između realnih i idealnih fluida. 3. Objasni režime strujanja fluida i proračuna gubitke energije pri strujanju fluida. 4. Razvijene intelektualne vještine koje omogućavaju analizu i razumijevanje problema iz oblasti hidrodinamičkih dešavanja u uređajima u okviru tehnoloških procesa. 5. Sposobnost da samostalno rešava probleme iz statike, dinamike i transporta fluida, strujanja fluida kroz poroznu sredinu, filtracije i dr. mehaničkih operacija.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA TADIĆ3x1
11B+7S+13P
3x1
13S+7P