Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: definiše sastavne dijelove i osnovne tipove elektrohemijskih reaktora; objasni operacije u elektrohemijskom reaktoru; odabere pogodne materijale za izradu elektrohemijskih reaktora i njihovih sastavnih dijelova; postavi bilans napona, materijala i energije u elektrohemijskom reaktoru; predloži načine spajanja elektroda i reaktora u praksi

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGAN RADONJIĆ2x1
1S+2P
JELENA ŠĆEPANOVIĆ3x1
1S+2P