Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon zavrsenog kursa studenti ce biti u stanju da razumiju i definisu mehanizam hemijske reakcije, da pretpostave mehanizme novih ili neistrazenih procesa, da razumiju koji mehanizmi su ukljuceni u sintezu industrijski vaznih hemikalija, kao i u sintezi bioloski vaznih molekula. Pored toga, bice osposobljeni da sami sintetisu zadate organske preparate, kao i da formulisu mehanizme, reagense i uslove sinteze za dobijanje odredjenog organskog molekula.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILJAN BIGOVIĆ2x1
1S
2x1
1S
NEVZETA TRUBLJANIN2x1
1S

Predavanja u studijskoj 2021/2022